Jakie wydatki można ująć w kosztach firmowych przy prowadzeniu sklepu internetowego?

Prowadzenie sklepu internetowego – podobnie jak każdej innej formy działalności gospodarczej – generuje szereg wydatków, których wysokość jest uzależniona od bardzo wielu czynników. Większość z nich kwalifikuje się do kosztów firmowych – czyli do kosztów uzyskania przychodu. Taką możliwość stwarza obowiązujące prawo podatkowe.

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które poniesione zostały w celu uzyskania przychodu bądź utrzymania źródła przychodów. Należy jednakże pamiętać o tym, że nie wszystkie wydatki na firmę uznawane są za koszt uzyskania przychodów – na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została stworzona zamknięta lista wydatków nie kwalifikujących się do kosztów uzyskania przychodów.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy generowanie kosztów jest opłacalne, przy czym obowiązuje zasada, że  im niższy jest dochód, tym niższą kwotę należy przeznaczyć na podatek dochodowy. Wysokość podatku dochodowego obliczana jest jako procent od dochodu pod warunkiem, że przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego. Wysokość dochodu ustalana jest poprzez odjęcie od przychodu m.in. kosztów jego uzyskania.

Kolejna ważna sprawa to taka, że wydatek kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu musi być udokumentowany rachunkiem lub fakturą. Ponadto wydatek musi być związany w bezpośredni sposób z prowadzoną działalnością.

Sklep online – co można zaliczyć do kosztów firmowych?

Specyfika sklepów internetowych przekłada się na rodzaj wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę. Które z nich może on zaliczyć do kosztów firmowych?

  • Utrzymanie biura i magazynu.

Prowadzenie sklepu internetowego bardzo często wiąże się z koniecznością wynajęcia biura oraz powierzchni magazynowej. Do kosztów firmowych wliczają się zatem opłaty za czynsz oraz za media. Odnosi się to także do sytuacji, gdy przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność w swoim prywatnym mieszkaniu, aczkolwiek w tym przypadku należy pamiętać o tym, że wliczanie wydatków na poczet kosztów uzyskania przychodów wchodzi w rachubę tylko i wyłącznie w odniesieniu do tej części mieszkania, która jest wykorzystywana na cele firmowe. Plusem tego rozwiązania jest to, że kosztem firmowym są też wydatki poniesione na remont mający za zadanie przystosowanie określonej powierzchni domowej do potrzeb służbowych. Minusem jest natomiast podatek od nieruchomości firmowych – znacznie wyższy niż podatek od nieruchomości prywatnych.

  • Zakup wyposażenia biura, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania.

W kosztach uzyskania przychodu można ująć wszelakie wydatki poniesione na wyposażenie biura. Dotyczy to mebli oraz niezbędnego sprzętu takiego jak np. komputery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, tablety, skanery, drukarki itp. Odnosi się to też do oprogramowania niezbędnego do obsługi poszczególnych urządzeń oraz samego sklepu, np. profesjonalnego oprogramowania dla sklepu online. Istotne jest jednak to, by zakup wszystkich wspomnianych tu elementów był uzasadniony potrzebami firmy – w przeciwnym wypadku w razie kontroli skarbowej pojawią się problemy.

  • Wydatki związane z transportem.

W tym obszarze wymienić należy m. in.: wydatki na zakup pojazdu i jego części oraz paliwa, wydatki na bilety, koszty leasingowe, koszt serwisowania i naprawy pojazdu etc. Tutaj pojawia się ważna uwaga, a mianowicie taka, że niejednokrotnie rozliczanie kosztów pojazdu nakłada na przedsiębiorcę pewne ograniczenia. Dzieje się tak wówczas, jeśli na cele służbowe wykorzystuje on prywatne auto – w takim układzie koszty są rozliczane wg kilometrówki, a nie jako całość, jak ma to miejsce przy wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy.

  • Wydatki na marketing i wizerunek.

Prowadzenie sklepu online wiąże się nieodłącznie z obsługą strony internetowej. Do tego dochodzą wydatki na wizytówki, ulotki promocyjne czy na promocję, również w sieci, a także na wizerunek – czyli np. jest to zamówienie logo czy skorzystanie z usług profesjonalnej agencji prowadzącej badania marketingowe. Ważną kwestią jest to, by wydatków na marketing i wizerunek nie mylić z wydatkami na reprezentację, których nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

  • Zatrudnienie pracowników.

Zatrudnienie pracowników oznacza dla przedsiębiorcy szereg wydatków – to nie tylko wynagrodzenia, ale także składki ZUS, badania lekarskie, szkolenia i kursy, zakup odzieży roboczej, drobny catering w postaci kawy i herbaty. Warto przypomnieć o tym, że i zatrudnienie kogoś na podstawie umowy cywilnoprawnej też oznacza konieczność wypłaty wynagrodzenia i uiszczania składek ZUS.

  • Inne koszty.

Wiele osób prowadzących sklep online korzysta z usług internetowej księgowości czy z systemu płatności PayPal. Przedsiębiorcy posiadają też w bankach firmowe rachunki, a także prowadzą sprzedaż zagranicą oraz nawiązują współpracę z zagranicznymi dostawcami. To wszystko generuje wydatki, np. prowizje na rachunku bankowym czy pobierane przez PayPal etc., które można uznać za koszty uzyskania przychodów.

[Głosów:4    Średnia:1.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here